Pioneer TORAIZ SP-16

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 145
Registrován: 08 bře 2007 21:42

Pioneer TORAIZ SP-16

Příspěvek od pixel »

Sampler a sekrvencer nejen pro DJe.
14. 11. 2016

Novinkou vybočující z řady standardních produktu (CD přehrávače a DJské pulty), které známe od firmy Pioneer, je modul sampleru a sekvenceru, který má doplnit DJský set-up tak, aby bylo možné vystoupení oživit vlastními sekvencemi zvuků. Obecně je sampler zařízení, které má v sobě uložené banky samplů a smyček, jenž lze ukládat do mřížek a vytvářet tak vlastní rytmické sekvence. Většinou lze tyto zvuky i přímo v tomto zařízení editovat a efektovat tak, aby měly výslednou podobu hodící se do dané skladby. Výstupem bývá nejenom smíchaný analogový signál, ale i jeho oddělená několikakanálová podoba na samostatných analog-audio-out rozhraních tak, aby možné finální mix provést na externím zařízení.
Obrázek
Popis zařízení
Základem celého modulu je skupina 16ti multibarevných PADů s citlivostí na dotek, které reprezentují jednotlivé zvuky a pomocí nichž se dají nejenom vybrat pro editaci a odbavit, ale také utlumit (funkce Mute), rozložit na 16 dílů (Slice) a nebo měnit jejich výšku (Scale). Tyto režimy se přepínají menšími knoflíky pod PAD bankou.

Ve spodní lince se nachází opět šestnáctikrokový sekvencer, kde každý momentálně svítící knoflík označuje dobu, ve které má být přehrán daný zvuk. Ve stejné lince, v pravém rohu, máme k dispozici knoflíky pro volbu části takzvaného Patternu, což je skupina 16ti kroků. Tím lze prodloužit daný pattern až na 4x16 kroků. Paterny, kterých může být až 16, se skládají do jednotlivých scén. Výběr provádíme aktivovanou funkcí Pattern nebo Scene. Kombinací tlačítek Shift a Scene lze definovat délku daného patternu. Režim přehrávání nebo záznamu řídíme funkčními tlačítky Rec/Stop/Play ve stejné oblasti.

V levé části najdeme dotykový lineární ovladač (Ribbone Controller) s možností přepínání funkce (Pitch, Repeat, User1, User2). Tím lze ovlivnit v reálném čase výšku nebo okamžité opakování samplu. V režimu User chování odpovídá uživatelsky přiřazené funkci.

Veškeré informace vidíme a samozřejmě i správu zařízení provádíme přes dotykový displej, pod kterým se nachází šest enkodérů, kterými lze měnit vybrané parametry v odpovídajícím režimu editace. Díky tomu, že je zobrazovač dotykový, lze vybírat položky přímo bez zbytečného překlikávání navigačními klávesami. Dáváme-li přesto přednost výběru ovladačem, nalezneme jej v pravé části, jako rotační enkodér a potvrzovací knoflíky Back a Home. Nad zobrazovačem máme k dispozici USB port pro připojení externího média, ze kterého lze načíst do SP-16 jednotlivé zvuky. Regulérně odpojíme externího disk tlačítkem USB Stop.

Zajímavostí, a poslední funkční skupinou, jsou čtyři potenciometry nad PADy. První je Drive, který nastavuje sílu analogového filtru s kontrolkou přebuzení, druhý a třetí je Low Pass filtr/Resonance a čtvrtý je High Pass filtr, vedle kterého je tlačítko na aktivaci celé analogové sekce, kterou má mimochodem na svědomí syntezátorový mág Dave Smith. Úroveň výstupního signálu se o určuje potenciometrem Master.
Obrázek
Funkce
Než začneme tvořit sekvenci, je nutné založit nový projekt, nebo otevřít již vytvořený. K tomu slouží nabídka na LCD v levém horním rohu. Ta otevře nejprve výběr akce (načíst, uložit, uložit jako, …) a po výběru již vidíme jednotlivé projekty, nebo se zobrazí volba vytvoření nového, což bude náš postup. Takže máme projekt a hlavní obrazovka ukazuje šestnáct zhasnutých políček, které odpovídají jednotlivým samplům. K těm je nyní nutné přiřadit, respektive načíst zvukové soubory. Takže si buďto ekodérem na displeji, nebo v režimu Track pomocí příslušného PADu, vyberem jeden z nich. Stlačením enkodéru, nebo kliknutím přímo na obrazovku, přejdeme do menu editace a načtení. Pomocí Browse otevřeme adresář buď interní paměti, nebo USB disku. Při pohybu ve složkách lze využít příposlech (Preview) pro snadnější výběr. Po nalezení samplu nebo smyčky stačí pouze opět zmáčknout enkodér a tím se načte pod příslušný PAD. V případě, že chceme načíst další pod jiný PAD, stačí na PAD bance vybrat prázdný PAD a pokračovat v procházení složek, aniž bychom toto menu opustili. Již obsazené PADy svítí. Při výběru loopu jsme ocenili přesnou automatickou kvantizaci a time-stretch (roztažení v čase). Menu opustíme a vrátíme se o úroveň výš do editace. Ta nám umožňuje zkrátit sampl, definovat obálku, přiřadit efekt. Poslední dvě zmíněné funkce mohou být samozřejmě synchronizovány s taktem. Co se týče efektů, jsou k dispozici čtyři základní - Chorus, Flanger, 2 Band EQ a Filter. Samozřejmostí je možnost změny základních parametrů.

Máme tedy vybrané zvuky a nyní se můžeme pustit do tvorby patternu. Vybereme tedy scénu a příslušný pattern. V režimu Track zvolíme pomocí PADu zvuk a ve spodní části naprogramujeme, kdy má hrát. Druhou variantou je zapnutí funkce nahrávání (Rec) a „vyťukání“ rytmu na klidně několika PADech zároveň, popřípadě melodie pomocí Scale. Tím jsme si vytvořili jeden pattern, který může mít až 64 kroků. Patternů můžeme vytvořit v každé scéně 16 a stejný počet scén můžeme mít v našem projektu. Mezi patterny i scénami můžeme plynule přecházet. Pro jednodušší editaci lze scény mezi sebou kopírovat v nabídce na displeji Scene/Pattern. Nezvyklým kladem přístroje je možnost použít v každé scéně jiné samply. Díky tomu máme k dispozici až 256 samplů či loopů v jednom projektu. Nabídky v horní části displeje nám umožňují vstup do vlastností PADu: Velocity (citlivost), Choke (překrývání samplů) a volba barvy. Dalším tlačítkem lze vstoupit do multistopého mixážního pultu, který má 16 kanálů pro jednotlivé stopy. Můžeme v něm nastavit nejen mix, ale i efektové sendy, panorama a routování výstupního signálu na osm jednotlivých výstupů, používáme-li externí vícestopý mixpult. Předposlední volbou je tvorba aranže, pomocí které si víceméně můžeme poskládat z patternů a scén skladbu. Poslední volbou jsou utility, kde můžeme provádět kompletní správu systémových parametrů sampleru. Práve zde lze přiřadit chování uživatelského režimu Ribbon Controlleru, lze zde nastavit odezvu PADů a další parametry, jako je způsob synchronizace, update firmware, režim USB a podobně.

SP16 má samozřejmě stereofonní analogový vstup s nastavením citlivosti v zadní části přístroje, který je k dispozici nejen ke klasickému nahrávání samplů, ale umožňuje i použití jako průchozí stopa s možností přiřazení efektu.
Obrázek
Import a správa samplů
K dispozici máme interní úložiště s kapacitou 5 GB, které je považováno za primární datový systém. To je k dispozici jako hlavní oblast uložených dat, když hledáme samply pomocí Browse. Nejjednodušší a nejrychlejší metodou, jak modifikovat data v této oblasti, je připojit SP-16 pomocí USB kabelu a v menu systémového nastavení vybrat režim chování jako Mass Storage. V tu chvíli se systém chová jako jakýkoliv USB disk a lze na něj kopírovat data.

USB port, umístěný v horní části zařízení, lze využít k připojení USB disku, na který můžeme uložit náš projekt, a samozřejmě z něho lze čerpat zvuky. Zde je ale jedna záludnost. SP-16 nenačte data z jiných, než definovaných adresářů. Pokud máme čistý disk a poprvé ho vložíme do portu na SP-16, je na něm vytvořen systém adresářů, samozřejmě bez poškození stávajících dat. Do této struktury (např. adresář Samples), lze již bez problémů kopírovat data (WAV soubory apod.). Tím lze data z USB disku používat jako standardní samply v našem projektu. Pokud ale projekt pouze uložíme, pak po vypnutí data ztratíme (samply se z USB ukládají pouze do RAM). Je tedy nutné projekt se samply uložit jako balíček. Pak se při otevření načtou všechna data.

Synchronizace s ostatními zařízeními
SP-16 jsme testovali v několika režimech synchronizace. Nejprve jako MIDI-Master, který generuje hodiny pro další zařízení připojená 5pin DIN standardizovaným rozhraním. Jako Slave jsme zkoušeli Novation Circiut a vše fungovalo bez problémů na první zapojení a nastavení (v menu SP-16 bylo nutné nastavit MIDI chovaní na interní zdroj hodin a výstup na DIN) a zvuk bez problémů stále „seděl” bez odchylek.

V druhém režimu jsme využili funkci, kterou se právě SP-16 od ostatních odlišuje. Tou je možnost synchronizace (v režimu Slave) po sběrnici DJ-LINK, která je známá z CDJ přehrávačů a DJM pultů firmy Pioneer. Právě tato funkce umožňuje jednoduché připojení SP-16 do klasické DJské sestavy. K testování jsme použili poslední verzi CDJ-2000NXS2. Pro souběh lze použít režim Tempo, BAR a BPM. Tempo a BPM nám „srovnají” pouze rychlosti, režim BAR i dobu v taktu. Při změně rychlosti na CDJ ale musíme počkat několik vteřin, než se SP-16 srovná s CDJ. Bohužel v režimu DJ-LINK nefunguje DIN výstup (doufejme, že tato funkce bude v nové verzi firmware opravena).
Obrázek
Vstupy a výstupy
Nejdůležitější výstupní oblastí je osm 1/4” Jack konektorů s linkovou úrovní. První dva výstupy lze použit jako sdružený Master (Master + 6CH). Chceme-li ale použít standardní vícestopý režim (mód 8CH), lze každý vstup provázat s libovolnými samply. Dále máme k dispozici linkový vstup s regulací úrovně a sluchátkový výstup, jehož hlasitost se standardně odvíjí od úrovně Master potenciometru a nastavení v menu. Dále jsou k dispozici 5pin DIN pro MIDI IN a OUT a USB konektor pro připojení k PC (režim MIDI nebo Mass Storage) a napájecí konektor. Všechna tato rozhraní jsou na zadní hraně celého zařízení.

Závěr
Celé zařízení je velmi zajímavým doplňkem pro DJský set-up, a umožňuje obohatit jakýmsi živým vystoupením DJský set. SP-16 je velmi dobře zpracovaný a i díky své hmotnosti působí velmi profesionálně. Práce s ním chce trochu cviku a je potřeba si celý sampler důkladně osahat, než se člověk pustí do nějaké live-performance na party.

Výrobce: Pioneer
Zapůjčil: BaSys CS s.r.o.

Václav Klouda & Vojtěch Grindl

[youtube=780,480]http://www.youtube.com/watch?v=RRL7t51KxgE[/youtube]

Odpovědět