Native Instruments MASSIVE

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 145
Registrován: 08 bře 2007 21:42

Native Instruments MASSIVE

Příspěvek od pixel »

Softwarový syntezátor založený na Wavetable technologii.
27. 10. 2014

Německá firma Native Instruments patří mezi lídry na poli softwaru pro DJs. Podobně se ji z mého pohledu daří i na poli softwarových syntetizátorů, kde má hned několik povedených produktů. Dnes se podíváme na wavetable technologii založený syntetizátor s názvem MASSIVE, který patří mezi nejpopulárnější syntetizátory u DnB, Dubstep a Jungle komunit. Velmi populární je však i u příznivců dalších hudebních stylů.

MASSIVE je k dispozici jako VST, RTAS, DX a AU plug-in, ale lze ho spustit i jako samostatnou aplikaci. K práci s ním tak není nutné použití žádné DAW aplikace. Po instalaci produktu je nutné, jak už to u firmy Native Instruments bývá zvykem, provést on-line aktivaci, po které již MASSIVE můžete bez omezení používat. Tento syntetizátor zrovna nepatří k těm jednodušším a tak popis všech jeho možností zdaleka přesahuje rozsah tohoto článku.

Popis a funkcionalita plug-inu
Plug-in se skládá z horní navigační lišty, pod kterou se nacházejí tři pomyslné sloupce, které se skládající z různých komponent. Funkce jednotlivých potenciometrů u oscilátorů, filtrů a efektů jsou závislé na aktuálním nastavení těchto komponent (tvar signálu, typ filtru nebo efektu). Vnitřní zapojení syntetizátoru je zobrazeno na obrázku. Místa, která jsou ve schématu označena jako B, Ins1, Ins2 a FB slouží k umístění Bypass jednotky (B), první insertní efektové jednotky (Ins1), druhé insertní efektové jednotky (Ins2) a jednotky zpětné vazby (FB) na tyto pozice.
Obrázek
První sloupec tvoří oscilátorová sekce, která se skládá ze tří oscilátorů, modulačního oscilátoru, šumového generátoru a feedback sekce. Každý oscilátor nám nabízí do pěti kategorií rozdělených osmdesátšest průběhů signálu, které můžeme za pomocí tří potenciometrů dále tvarovat. Najdeme zde jednoduché, klasické průběhy až po jejich mnohem složitější varianty. Kromě toho mají všechny oscilátory včetně modulačního oscilátoru k dispozici také regulátor výšky tónu ve formě displeje. Modulační oscilátor slouží k modulaci oscilátorů nebo filtrů. Zatímco pro filtry nabízí modulační oscilátor pouze jeden mód FM, tak u oscilátorů tu máme k dispozici módy tři, a to RingMod, Phase a Position.

Šumový generátor disponujíce dvanácti typy šumů, u kterých můžeme dále upravovat jejich barvu a hlasitost. Feedback sekce zase slouží v závislosti na jejím umístění ve schématu k vytváření vnitřních zpětnovazebních smyček. Všechny zmíněné komponenty oscilátorové sekce (s výjimkou modulačního oscilátoru) obsahují ještě svislý crossfader, na jehož horní straně se nachází první filtrová jednotka a na spodní straně se druhá filtrová jednotka.

Již zmíněná filtrová sekce je první komponentou druhého sloupce. Tato filtrová sekce disponuje dvěma filtrovými jednotkami, kde každá z nich disponuje dvanácti filtry. Mezi nimi pochopitelně nechybí klasické filtry typu dolní/horní/pásmová propust apod. Na filtrové sekci je zajímavé to, že pomocí crossfaderu umožňuje přechod mezi seriovým a paralelním zapojením filtrových jednotek. Pod touto sekci následuje první část okna se záložkami, které zabírá i třetí sloupec. Tomuto oknu se budeme věnovat později. Ve druhém sloupci se zcela dole ještě nacházejí dvě insertní efektové jednotky disponující osmy efekty.

Třetí sloupec je tvořen výstupní sekcí, u které stojí především za zmínku Bypass jednotka, která umožňuje vznik nové trasy signálu od jedno z oscilátorů nebo šumového filtru do jednoho z bodů ve schématu označeném trojúhelníkem, které se ve schématu nachází pod masterovými efektovými jednotkami a master ekvalizační jednotkou. Pomocí crossfaderu pak můžeme měnit poměr úrovní signálu mezi původní a touto novou trasou.

Pod výstupní sekcí se nachází sekce masterových efektů, která se skládá ze dvou efektových jednotek a ekvalizační jednotky. Masterové efektové jednotky disponují efekty typu Chorus, Flanger, Reverb, Phaser, Delay atd. Celkem je zde k dispozici 17 položek. Musím však zmínit, že některé položky jsou založeny na stejném efektu. Zcela dole se ve třetím sloupci nachází ještě sekce nazvaná Macro Control.

Tímto se dostáváme k jedné z nejlepších věcí na tomto syntetizátoru. Téměř všechny parametry (ovládací prvky) plug-inu lze modulovat. Kromě standardní možnosti modulace Massive disponuje také Sidechain modulací, kdy modulačmí komponentu, která ovlivňuje nějaký parametr, mohu ovlivňovat jinou modulační komponentou. Právě k těmto účelům slouží sekce Macro Control a částečné také okno se záložkami. V případě sekce Macro Control můžeme k modulaci využít náhodně generovanou hodnotu, Keytracking, Velocity, After Touch nebo osm potenciometrů. V případě okna se záložkami máme k dispozici čtyři grafické ADSR obálky s možností jejich pokročilé editace a čtyři nízkofrekvenční oscilátory.

U obou těchto komponent si můžeme uložit jejich aktuální konfiguraci. Některé parametry lze také modulovat. U nízkofrekvenčních oscilátorů máme k dispozici třicetjedna průběhů. Kromě toho lze nízkofrekvenční oscilátory nahradit komponentami Performer nebo Stepper, které jsou založeny na 16 krokovém sekvenceru. Zatímco u komponenty Stepper můžeme definovat pro každý krok pouze hodnotu úrovně, tak v případě komponenty Performer můžeme definovat i jeho průběh. Vybírat můžeme z šestnácti předdefinovaných průběhů.

Konfigurace modulace probíhá následovně. Každý parametr (ovládací prvek), který je možno modulovat, má pod sebou okýnka, do kterých přetahujeme výše zmíněné prvky. Kliknutím na dané okénko doprovázené následným horizontálním tažením myši nám dále umožňuje konfigurovat rozsah dané modulace. Kromě obálek a nízkofrekvenčních oscilátorů slouží okno se záložkami také ke konfiguraci celé řady parametrů syntetizátoru. Za zmínku stojí především záložky KTR OSC, KTR FLT a Routing. Záložky KTR slouží ke konfiguraci průběhu funkce Keytrack pro jednotlivé oscilátory a filtry. Záložka Routing nám pak umožňuje umístění na začátku kapitoly zmíněných komponent do vnitřního zapojení syntetizátoru.

Navigační řádek jsem si schválně nechal na konec kapitoly. Jeho úkolem je práce se soubory, výběr pressetů, zobrazení vytížení procesoru apd. Kromě těchto funkcí obsahuje navigační řádek ještě třípoložkové menu View, které jak již název napovídá slouží k přepínání pohledů. První pohled nazývající se Synth slouží ke konfiguraci syntetizátoru. Zbývající dva pohledy se nazývají Attributes a Browser. Oba tyto pohledy se skládají ze dvou částí. První část tvoří u obou pohledů řádek Macro Control, který obsahuje osm potenciometrů jejichž poloha a ovládané parametry jsou převzaty ze stejnojmenné sekce v pohledu Synth. Vedle okna Macro Control se ještě nachází Master potenciometr a Led indikátor výstupní úrovně.

Druhá část se již u obou pohledů mírně liší. U pohledu Attributes obsahuje druhá část tabulku s následujícími sloupci: Bankname, Type, SubType a Mode. Sloupec Bankname zobrazuje názvy pressetových bank, sloupec Type obsahuje tagy pro typ zvuku pressetu (například Bass), sloupec SubType obsahuje tagy pro podtyp zvuku (například Analog Bass) a poslední sloupec Mode obsahuje tagy pro typy vlastností pressetů na základě jejich chování (například Sequence/Loop).

Pomocí této tabulky si lze otagovat jednotlivé pressety. Kromě již zmíněných vlastností můžeme doplnit i další informace jako je autor, firma nebo komentář. Na základě těchto tagů pak můžeme v obdobném pohledu Browser hledat pro nás vhodné pressety. Za normálních okolností by měli jít pressety ještě ohodnotit a označit barevným štítkem. V mnou testované verzi 1.4 (R292) však tato možnost chybí. V Browseru sice vidím patřičné sloupce, ale nikde jsem nenašel možnost, jak tyto parametry vyplnit. Předpokládám tedy, že se jedna o bug, který bude v budoucnu odstraněn. Browser dále umožňuje velmi jednoduše sestavení vlastního výběru pressetů.
Obrázek
Zhodnocení
Musím konstatovat, že MASSIVE možná vypadá zprvu složitě, tak netrvá moc dlouho se do něj dostat. Za tuto skutečnost vděčíme především velmi dobře navrženému grafickému rozhraní. Vzhledem k množství funkcí zde bohužel nemůžeme očekávat takový luxus, že v jednom okně uvidíme téměř vše, jako je tomu u syntetizátoru Sylenth1. Oproti Sylenthu se mi líbí také možnost uložení konfigurace ADSR obálek a nízkofrekvenčních oscilátorů.

Některé z vás určitě potěší přítomnost pulsní šířkové modulace (PWM). Na MASSIVE musím dále pochválit velké množství položek u signálových průběhů, filtrů nebo efektů. Mezi další silné stránky MASSIVE patří modulace a správa pressetů. V těchto oblastech je totiž MASSIVE opravdu špička. Možnost modulace téměř všech prvků otevírá dveře nekonečných možností, a to ještě nesmíme zapomenout na Sidechain modulaci. Možnost tagovaní pressetů a sestavení vlastního výběru považuji za geniální nápad a divím se, že to za tu dobu, co je MASSIVE na světe to nepřebrali i všichni ostatní výrobci softwarových syntetizátorů. Další výhodou MASSIVE je to, že s ním lze pracovat i samostatně bez nutnosti použití DAW aplikace.

Po zvukové stránce se mi přijde MASSIVE také povedený, horší je to však se zatížením procesoru. V závislosti na hardwaru je občas nutné pro náročné pressety snížit kvalitu. Dodané zvukové banky mě příliš nenadchly. Musím konstatovat, že materiál, který je dodáván u Sylenthu je na vyšší úrovni. To samozřejmě neznamená, že podobně kvalitní materiál pro MASSIVE neexistuje. Existuje, jen si ho musíte koupit, najít nebo samy vyrobit.

Závěr
MASSIVE je pro producenty elektronické hudby opravdu mocným nástrojem a tak není divu, že se díky svým schopnostem v bassové oblasti se stal předním syntetizátorem u producentů zlomených beatů. Na své si však přijdou i ostatní. Pokud koupi MASSIVE zvažujete, tak by vás mohlo zajímat, že tento syntetizátor najdete i v balících KOMPLETE a KOMPLETE ULTIMATE, které zrovna vyšli již v desáte verzi. Samostatně je MASSIVE k mání za 199 EUR. Vzhledem k vyšší ceně doporučuji pořádně vyzkoušet demo verzi, aby jste si ověřili, že jste schopni plně využít velký potenciál tohoto produktu.

Výrobce: Native Instruments

Jiří Šimek

Odpovědět