Mixed In Key 6.1

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 145
Registrován: 08 bře 2007 21:42

Mixed In Key 6.1

Příspěvek od pixel »

Nejlepší program pro analýzu tóniny.
30. 11. 2014

Harmonické mixování je v oblasti DJingu již několik let opravdovým fenoménem, ale teprve až v poslední době se na trhu objevily vcelku přesné nástroje pro analýzu tóniny skladeb. Dnešní článek bude o programu Mixed In Key, který je v tomto odvětví považován za špičku. První verze programu Mixed In Key vyšla v roce 2006 a dnes si můžete zakoupit již jeho šestou generaci, která se v přesnosti analýzy posunula oproti předchozí verzi zase o kousek dále.

Harmonické mixování
Kromě pojmu harmonic mixing (harmonické mixování) se můžete také setkat s pojem key mixing, který znamená to samé. Podstatou harmonického mixování je mixování podobných (a dalo by se říci i kompatibilních, viz dále) skladeb, přičemž podobnost je dána hodnotou tóniny. Co si pod tím představit? Pokud mixujete dvě skladby se stejnou nebo kompatibilní (příbuznou) tóninou, měl by výsledek být takový, že obě skladby - především jejich basové linky, vokály a melodie - společně znějí dobře a příjemně.

K určení kompatibility skladeb se používá dvanáctisegmentový kruh, jehož každá dvanáctina představuje určitou tóninu. Každá z těchto dvanáctin je dále rozdělena na dvě části, čímž v kruhu vzniká vnitřní a vnější okruh. Vnější okruh reprezentují hodnoty dur (major) a vnitřní moll (minor). Program Mixed In Key používá Camelot systém, kde číslování a rozmístění jednotlivých segmentů odpovídá číslování na hodinách. Hodnoty na vnějším okruhu (major) jsou značeny číslem, které je doplněno o písmeno B a hodnoty na vnitřním okruhu (minor) jsou značeny číslem doplněným o písmeno A.

Základní technika harmonického mixování spočívá v tom, že k aktuální skladbě přimixujeme skladbu buď s naprosto stejnou tóninou či s tóninou ze stejného okruhu o jednotku vyšší nebo nižší, nebo přejdeme v rámci jedné hodnoty z vnějšího okruhu na vnitřní a obráceně. Pro názornost si tuto problematiku vysvětlíme na jednoduchém příkladu. Se skladbou s tóninou 12A jsou tedy kompatibilní skladby s hodnotou 11A, 12A, 1A a nebo 12B.

Kromě systému Camelot se v DJingu můžete setkat s obdobným systémem, který se nazývá Open Key. Tento systém používá například program Traktor. Oba systémy mezi sebou bohužel nejsou kompatibilní, ale vzájemná konverze je samozřejmě možná.

Popis a funkce programu
Vzhled programu je velmi jednoduchý, skládá se ze dvou částí a to horního menu programu a hlavního okna. Horní menu obsahuje položky Analyse Songs, Browse Collection, Personalize a Read Tutorial. Hned první položka slouží k analýze skladeb. Pokud počítač není připojen k internetu, je obsah hlavního okna rozmazán a neumožňuje vůbec žádnou akci. Nutnost internetového připojení vás jistě stejně jako mě překvapila, ale tuto anomálii ponecháme momentálně stranou a vrátíme se k ní později. Okno Analyse Songs se skládá z přehrávače zobrazujícího waveform aktuální skladby a seznamu skladeb, který obsahuje následujících šest sloupců: název interpreta, jméno skladby, hodnotu tóniny, hodnotu energie, tempo a status.
Obrázek
Skladby jsou v seznamu řazeny podle pořadí, v němž byly do programu vloženy. Do programu můžeme vkládat jak samostatné skladby, tak i adresáře s nimi. Dále je k dispozici i import z iTunes. Skladby lze do programu vkládat jak pomocí tlačítek v programu, tak i pomocí Drag & Drop metody z průzkumníka Windows. Ihned po vložení skladeb je program začne postupně analyzovat. Výsledkem analýzy jsou hodnoty tóniny, tempa a energie.

Pokud již byla přehrávačem aktuálně používaná skladba zanalyzována, zobrazí se nad waveformem skladby dvouřádková lišta, kde první řádek zobrazuje určitý úsek nebo úseky a k nim odpovídající údaj o tónině. Druhý řádek má podobnou funkci, ale zobrazuje údaj o energii. Hodnoty odpovídající jednotlivým úsekům lze u obou řádků editovat, takže pokud nejste s výsledkem analýzy spokojeni, není problém výsledné hodnoty opravit. V případě tóniny nám program nabízí kontrolní pomůcku v podobě piana. U přehrávače i piana lze nastavit hlasitost. Piano lze navíc ovládat i za pomoci MIDI kontroléru.

Již několikrát zde byla zmíněna energie a jistě vás již napadla otázka, co se tou energií myslí. Touto energií mají tvůrci programu na mysli „taneční energii“ dané skladby. Zjednodušeně řečeno je tato pseudoveličina založena na analýze struktury skladby, kde se vychází z předpokladu, že použití hihatek za podpory perkusních nástrojů zvyšuje chuť na takovou skladbu tancovat.

Tato energie se měří na stupnici od jedné do desíti, kde jednička představuje nejmenší hodnotu. Nejnižších hodnot tak dosahuje klasická hudba, za kterou následuje lounge hudba a přibližně někde okolo čísla čtyři začíná taneční hudba. Problémem však je, že každý z nás má v sobě zakódováno něco jiného a tak to, co někoho roztančí, nemusí u druhého vůbec fungovat.

Část programu nazvaná Browse Collection je velmi podobná předchozí části. Obsahuje totiž stejný přehrávač a seznam skladeb. Zatímco předchozí část programu sloužila čistě k analýze skladeb, tato část slouží k jejich řazení, filtrování apod. Skladby můžeme abecedně řadit podle jednoho ze sloupců, které jsou až na sloupec Status stejné jako v předchozí části. V Browse Collection byl sloupec Status nahrazen datem vložení souboru do programu.
Obrázek
Skladby můžeme filtrovat opět podle hodnoty tóniny nebo textového řetězce. Smyslem tohoto prohlížeče je jeho použití ve spolupráci s programy, které hodnoty tóniny nezobrazují. Browse Collection tak typicky využijeme například při přímém přetahování skladeb z Mixed In Key do programu Ableton.
Část programu Personalize pak slouží k jeho konfiguraci. Kromě toho zde nalezneme také tipy, jak program používat ve spolupráci s aplikacemi Ableton, iTunes, Pioneer Recordbox, Serato a Traktor. V této části programu můžeme nastavit, zda se bude ukládat pouze hodnota tóniny, hodnota tóniny a energie nebo hodnota tóniny a tempo. Dále zde můžeme určit, do kterého tagu a na jakou pozici bude výsledek uložen. Na výběr máme uložení před jméno interpreta, před jméno skladby, před komentář, za jméno skladby, za komentář nebo přepsání komentáře.
Obrázek
Kromě uložení do tagu můžeme na základě výsledku přejmenovat i soubor. Zde však již nemáme možnost použít hodnotu energie. Výsledek můžeme zapsat buď před původní název souboru, nebo za něj. Kromě hodnot ve formě Camelot systému může program používat hodnoty ve tvaru Sharps nebo Flats. Poslední podstatnou věcí v této části programu je možnost volby MIDI kontroléru pro piano. Poslední část programu pak tvoří položka Read Tutorial, která slouží k vysvětlení principu harmonického mixování.
Obrázek
Internetové připojení
Za velmi překvapivý považuji požadavek na internetové připojení. U konkurenčních programů to totiž nutné není. Ostatně ve svých začátcích program Mixed In Key internet také nepožadoval. Mnozí se domnívají, že se jedná o ochranu proti pirátství. Na tyto názory reagoval výrobce prohlášením, že zavedení nutnosti použití internetového připojení v programu má jiné příčiny. Výrobce údajně pro analýzu používá velmi drahou technologii, která není dostupná v offline režimu.

Namísto toho tedy tvůrci programu vytvořili 24/7 službu k analýze skladeb. Výrobce také tvrdí, že program z počítače odesílá pouze data nutná k analýze tóniny a že nesbírá žádné informace o názvech skladeb apod. Před koupí tedy doporučuji přečíst si něco o této problematice na internetových stránkách produktu. K nalezení potřebných informací musíte nejprve kliknout na Buy Now a následně v textu najít link „Strong Privacy Policy“. Dobrým zdrojem informací může být také komunitní fórum produktu. To, zda vyjádření výrobce věříte nebo ne, nechávám čistě na vás.

Zhodnocení
V této oblasti mám zkušenosti s programy Rapid Evolution, Key Finder a Traktor, z nichž první dva jsou zdarma. Rapid Evolution měl na svou dobu dobré nápady, ale jeho hlavním problémem byla přesnost analýzy, která je ve společnosti těchto programů nejhorší. Právě díky novým nápadům v tomto programu si myslím, že je velká škoda, že se jeho vývoj zastavil a dále se již nevyvíjí. Key Finder je z této trojice asi nejlepší volbou. Kromě toho, že mezi výše zmíněnými programy dosahuje nejlepších výsledků, umožňuje také použití kteréhokoliv systému. Můžete si v něm totiž pro jednotlivé tóniny nadefinovat jakýkoliv kód (třeba i vlastní). Co se týče programu Traktor, zde se nejedná o čistě analyzační program, ale o aplikaci určenou především pro DJing. Traktor umožňuje analýzu tóniny teprve od verze 2.6.1. Jeho výsledky však také nejsou žádná sláva.

Žádný z výše zmíněných programů nedosahuje kvalit analýzy dnes recenzovaného programu Mixed In Key 6.1. Tím však nechci tvrdit, že program Mixed In Key je neomylný, to v žádném případě. I zde stále platí, že stroj zatím člověka plně nenahradí. Proto v případě podezření na špatný výsledek doporučuji provést kontrolu sluchem. Zatímco analýza tóniny je již na určité úrovni, u analýzy energie doporučuji kontrolu sluchem všude. Lepším doporučením je spíše tuto pseudoveličinu z výše popsaných důvodů vůbec nepoužívat. Skladby, které jsou výrobcem programu uváděny jako skladby s vysokou nebo maximální hodnotou této energie, jsou na mém osobním žebříčku někde lehce za polovinou stupnice. Skladby, které u mě pocitově dosahují maximálních hodnot, mi program změřil na hodnotu šest nebo sedm.

Ke konfiguraci programu mám také pár vážnějších připomínek. Myslím si, že by nebylo na škodu rozšířit možnosti ukládání výsledku. Osobně mi chyběla možnost vložení výsledků až za komentář. Ze všeho nejraději bych si však podobu výsledku určoval sám ve formě textu, který by umožňoval vložení výsledku v podobě proměnné. Také bych si velmi rád vybral ze standardní nabídky tagů pole, kde bude výsledek uložen. Tyto výtky jsou spíše přáním do budoucna, protože žádný z programů zatím těmito možnostmi nedisponuje.

Závěr
Když jsem před několika lety začal s analýzou tóniny, nebyly výsledky analýz tak dobré jako dnes díky programu Mixed In Key. Velkou vadou na kráse je především nutnost mít k dispozici internet, což znemožňuje práci s programem mimo domov (mimo internet). I v České republice jsou dnes v některých vlacích k dispozici elektrické zásuvky a tak si spousta DJů třídí a analyzuje své skladby například při cestě vlakem na vystoupení. To bohužel není s tímto programem možné. Další vadou na kráse je absence demo verze. Program je k dispozici pro operační systémy Windows a Mac OS X a jeho cena činí 58 dolarů.

Výrobce: Mixed In Key

Jiří Šimek

Odpovědět