Bome Midi Translator Pro 1.7.2

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 145
Registrován: 08 bře 2007 21:42

Bome Midi Translator Pro 1.7.2

Příspěvek od pixel »

Naučte svůj starý kontrolér novým kouskům.
14. 6. 2013

Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš, ale ne vždy tomu tak musí být. Pokud vlastníte MIDI kontrolér, která vám přestává vyhovovat z důvodu nedostatku ovládacích prvků nebo absence některých funkcí ve vašem oblíbeném programu, máte dvě možnosti řešení. Buď si koupíte nový kontrolér, což nemusí být zrovna levná záležitost, nebo si pořídíte program Bome Midi Translator, který mnohonásobně rozšíří dosavadní možnosti vašeho kontroléru. Jak již název programu napovídá, tento program transformuje příchozí MIDI zprávy z kontroléru do jiných MIDI zpráv nebo činností a to jak na operačních systémech Windows, tak i na Mac OS X.

Program je dostupný ve dvou verzích. První verze se jmenuje Classic a jedná se o PostcardWare, kdy pro osobní použití autor poskytne licenci výměnou za to, že mu zašlete pohled. Tato verze je sice téměř zadarmo, ale na druhou stranu je velmi omezená a bez použití dalších programů z ní moc užitku nedostanete. Druhá placená verze, kterou se dnešní článek bude zabývat, se jmenuje Pro a nabízí všechno potřebné pro rozšíření možností vašeho kontroléru. A nejen to, tato verze toho umí mnohem více. Za jednu z nejzajímavějších funkcí považuji například možnost ovládat prostřednictvím MIDI kontroléru jakoukoliv aplikaci.

Práce s programem a jeho možnosti
Program nepůsobí nikterak složitým dojmem, protože se skládá jen z hlavního menu, nástrojové lišty, dvou pracovních oken a spodní monitorovací lišty. V hlavním menu se nachází všechny funkce programu. Ty nejpoužívanější z nich se také nachází v nástrojové liště. Jedná se o činnosti sloužící k základní manipulaci (otevření, uložení, editace apod.) s projektem, jeho presety a v nich umístěnými záznamy. Levé pracovní okno slouží pro práci s presety a v pravém pak pracujete s konkrétními záznamy aktuálního presetu. Spodní monitorovací lišta nám pak zobrazuje aktuální činnost programu.
Obrázek
Preset zde představuje skupinu záznamů, kde se každý záznam skládá především ze vstupní události, podmínky a výstupní události. Vstupní událostí může být příchozí MIDI zpráva nebo stisk klávesy. Výstupní událostí pak může být MIDI zpráva, změna presetu, emulace kláves, emulace myši, spuštění programu nebo Window Message u operačního systému Windows. Záznam může také obsahovat různé podmínky a skripty umožňující transformaci příchozích MIDI zpráv do jiného tvaru na výstupu. MIDI zprávy nemusí být přijímány jen z kontrolérů, ale je možné pracovat i s MIDI zprávami, které programy vysílají do kontrolérů.

Program funguje tak, že monitoruje dění v počítači. Pokud v aktuálním presetu najde záznam, který odpovídá právě uskutečněné události, dojde k provedení činnosti, která je v příslušném záznamu nastavena. Tímto způsobem tak mohu měnit například příchozí MIDI zprávy z tlačítka nebo potenciometru na kontroléru ve stisk kláves v operačním systému apod. Pokud chceme měnit obsah MIDI zprávy zasílané naším kontrolérem, je nutné nastavit v programu MIDI routing z našeho kontroléru na jiné virtuální MIDI zařízení, kterým tento program v Pro verzi také disponuje. Změna MIDI zprávy v rámci jednoho zařízení totiž není možná.
Obrázek
Uplatnění v praxi
Jak vidíte, program má vskutku velký potenciál a najde si využití nejen v hudební oblasti. Docela dobře si dovedu představit nasazení tohoto programu například pro ovládání různých softwarových video střižen nebo jiných programů, které neumožňují ovládání prostřednictvím kontrolérů. Je však třeba počítat s celou řadou omezení. Prvním omezením je to, že takový program budeme ovládat prostřednictvím emulace stisku kláves a činnosti myši. Pokud program nabízí širokou škálu klávesových zkratek, doporučuji v první řadě emulovat je. Použití emulace činnosti myši je až poslední možností. V tomto případě jste totiž vázáni na rozlišení obrazovky a na přesné rozložení jednotlivých částí programu.

Největší slabinou však je paralelní práce s více pohyblivými ovládacími prvky programu najednou. Ovládacími pohyblivými prvky myslím například posuvník (Scrollbar), virtuální potenciometr nebo fader. Takový ovládací prvek je ovládán tak, že k jeho posunu je nutné posouvat myší za současného držení tlačítka, takže ovládání více prvků je nemožné. Dalším možným problémem u těchto prvků, který se týká emulace myši i klávesnice, může být neodpovídající citlivost ovládání. Ovládání více tlačítek najednou je zde vcelku bezproblémové a to u obou typů emulace.

Uplatnění v hudební oblasti
V hudební oblasti není potřeba chodit daleko pro příklad. Rozšíření možností kontroléru, kde nám již nedostačují ovládací prvky, je dobrým příkladem, ale nikoliv tím momentálně nejzajímavějším. Zvídavého čtenáře již jistě napadlo, že pomocí tohoto programu by mohl obejít omezení, kterým společnost Native Instruments obdarovala Remix Deck v aktuální generaci programu Traktor. Ano, je tomu skutečně tak. Toto omezení obejdeme prostřednictvím použití layoutu zobrazujícího všechny sloty Remix Decku a následnou emulací klikání myši na jejich pozici na obrazovce.
Obrázek
Pokud vás spíše zajímá první případ, docílíte jej následujícím postupem. Na kontroléru si vyhradíte jedno tlačítko, budeme mu říkat Shift, stejně tak jako této funkcionalitě. Tlačítko Shift smažete z aktuálního mappingu pro hudební program. V programu Bome Midi Translator Pro si vytvoříte dva presety. Do prvního presetu přidáte jako vstupní událost příchod MIDI kódu tohoto tlačítka. Jako výstupní událost zde nastavíte přeměnu aktuálního presetu na druhý preset. V druhém presetu pak opět přidáte záznam s tlačítkem Shift, ale jako výstupní událost zvolíte přeměnu aktuálního presetu na první preset. Do druhého presetu následně namapujete všechny ovládací prvky vašeho kontroléru, které chcete používat s novou funkcionalitou. Jako výstupní události nastavíte MIDI zprávy s jiným nepoužívaným kódem. Pro přehlednost doporučuji změnit kanál zprávy. Nakonec v hudebním programu přiřadíte novým MIDI zprávám potřebné funkce. Pro lepší viditelnost aktivace funkce Shift není problém rozsvítit její tlačítko, pokud tedy kontrolér podsvícenými tlačítky disponuje.

Mimo funkce Shift se Midi Translator hojně používá také ke konverzi příchozích MIDI zpráv do jiného tvaru. Pokud například potenciometry nebo jogy vašeho kontroléru vysílají zprávy, se kterými váš hudební program nepracuje korektně, můžete je pomocí skriptu předělat do jiného tvaru.

Závěr
Kromě již výše uvedených nevýhod musím závěrem zmínit ještě zvýšení zatíženosti počítače při překladu vstupních událostí na výstupní a dále několik nedostatků při práci s programem. Vcelku mi vadí, že záznamy v pravém okně nelze seřadit podle názvů sloupců. Vše je řazeno vzestupně na základě přiřazených indexů. Dále mi vadí neprovázanost změn. Pokud dojde k přejmenování nebo změně indexu u nějakého presetu, pak se tato změna neprojeví u záznamů, kterých se týká. Vše se musí ručně předělat.

Cena programu činí 59 EUR, což někomu nemusí připadat málo. Na druhou stranu má program opravdu velký potenciál využití a tak mi cena zas tak přemrštěná nepřijde. Jak jsem již zmínil v úvodu dnešního článku, existuje i verze Classic, která je pro osobní použití téměř zdarma. Omezení této verze je však značné, bez použití dalších programů je využitelná pouze k transformaci příchozích MIDI zpráv na stisk kláves. Použitím dalších programů lze její funkčnost sice rozšířit, ale takové řešení pro profesionální práci nedoporučuji.

Pokud se pro pořízení programu rozhodnete a nebudete si vědět rady s jeho konfigurací nebo budete potřebovat pomoci se skriptem pro zpracování příchozích MIDI zpráv, velmi vám doporučuji navštívit fórum k programu nacházející se na stránkách výrobce. Ve spoustě případů není ani nutné zakládat nové téma, stačí chvíli hledat.

Jiří Šimek

Odpovědět