Ableton Live 9

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 145
Registrován: 08 bře 2007 21:42

Ableton Live 9

Příspěvek od pixel »

Nová verze populárního softwaru pro živé vystupování a tvorbu hudby.
12. 7. 2013

ObrázekNikdy v minulosti nebyla vyhlížena nová verze programu Ableton s takovým napětím, jako tomu bylo nyní. Je to způsobeno hned několika faktory. Prvním faktorem je to, že tentokrát si tvůrci programu s příchodem nové verze dali hodně načas. Zatímco od první až po osmou verzi vycházel nový Ableton téměř v každém roce, na devátou verzi si hudebníci museli počkat přibližně čtyři roky. Druhým a možná podstatnějším faktorem je nárůst potencionální konkurence v podobě nového produktu, který jako by Abletonu z oka vypadl. Tento nový doposud nevydaný DAW se jmenuje Bitwig Studio a jeho podobnost s Abletonem není náhodná. Stojí za ním totiž několik bývalých zaměstnanců Abletonu.

Kromě stejného zaměření měl program Bitwig Studio v první verzi nabídnout celou řadu nových funkcí jako například automatizace v klipu, podporu více monitorů, browser s možností tagů urychlujících hledání, podporu Linuxu, práce s více dokumenty najednou a možnost výměny obsahu mezi nimi. V pozdějších verzích tohoto programu měla přibýt vcelku revoluční funkce, která měla prostřednictvím počítačové sítě umožňovat spolupráci více uživatelů při produkci nebo vystoupení a nativní modulární systém pro tvorby nových zařízení a efektů. Není tedy vůbec divné, že hudebníci měli s novou verzí Abletonu spojena velká očekávání. Kromě výše zmíněných funkcí řada uživatelů doufala i v další věci, například mixážní pult ve stylu programu Logic Pro byl častým požadavkem uživatelů Abletonu. Na to, zda byla tato velká očekávání vyslyšena, se podíváme v dnešním článku.

Novinky
Co je tedy nového? Jelikož se z hlediska designu a práce s programem mnoho nezměnilo, bude na první pohled asi nejviditelnější změnou nový Browser. Pro další novinky je nutné nový Ableton trochu více prozkoumat. Kromě nového browseru došlo k vylepšení automatizace a práce s notovým zápisem. Došlo také k vylepšení u následujících efektů: Compressor ,EQ Eight, Gate, Multiband Dynamics. Kromě toho přibylo nové zařízení, kterým je Glue Compressor. Dalšími užitečnými novinkami jsou funkce Consolidate Time to New Scene a Defaults for Midi and Audio Tracks. První ze zmíněných funkcí umožňuje jednoduchou transformaci skladby z Arrangement View do Session View. Druhá zmíněná funkce nám zase umožňuje nastavení výchozí konfigurace zařízení pro nově otevřené MIDI a audio kanály. Největším tahákem nového Abletonu je však funkce Convert Audio to Midi, která umožňuje převod zvuku do notového zápisu. Poslední a velmi příjemnou novinkou je to, že Max for Live je nyní součástí Suite edice. Nesmím zapomenout zmínit, že kromě programu samotného máme k dispozici také nový kontrolér. Nese jméno Push a určitě mu bude věnována pozornost v některé z dalších recenzí.
Obrázek
Browser
Nový browser je rozdělen do dvou sekcí. První se nazývá Browse a najdeme zde všechny klíčové komponenty Abletonu roztříděné do složek Sounds, Drums, Instruments, Audio Effects, Midi Effects, Max for Live, Plug-Ins, Clips a Samples. Prvních pět složek je sbírkou konfigurací racků a jednotlivých zařízení, jejichž použití odpovídá názvu sekce. Složka Max for Live sdružuje nainstalované Max for Live projekty a složka Plug-Ins zase nainstalované VST plug-iny. Poslední dvě jmenované složky jsou sbírkou klipů a samplů. Druhá sekce se jmenuje Places a najdeme zde složky Packs, User Library a Current Project, jejichž význam je opět obsažen v názvu. Kromě těchto složek obsahuje tato sekce ještě tlačítko Add Folder, jež nám umožňuje přidat do této sekce naše vlastní adresáře. Kromě hledání umožňuje nový browser také třídit jednotlivé položky v adresářích podle velikosti, cesty, typu nebo četnosti použití.

Vylepšení automatizace a práce s notovým zápisem
Nyní lze provádět automatizaci i v Session View. Pokud zde automatizaci nějakého parametru provedeme a klip následně přetáhneme do Arrangement View, pak o vytvořenou automatizaci nepřijdeme, protože se nám sem přenese zároveň s klipem. Následné změny provedené v Arrangement View se nám zpět do klipu v Session View již nepromítají. V případě warpování klipu se nám křivka automatizace automaticky posouvá ve stejném poměru. Tím však vylepšení automatizace ještě nekončí. Nyní lze vytvářet i zaoblenou křivku automatizace, stačí podržet klávesu [Alt], označit požadovaný úsek a táhnout. Co se týče vylepšení práce s notovým zápisem, lze konečně i v Abletonu provádět jak horizontální, tak vertikální otočení notového zápisu. Kromě toho lze notový zápis také dvojnásobně smrsknout nebo roztáhnout, nechybí ani funkce Legato.
Obrázek
Vylepšení zařízení a nový Glue Compressor
U efektů Compressor, Gate a EQ Eight došlo k vylepšení zobrazovacího režimu. Nyní máme u prvních dvou zmíněných efektů k dispozici zobrazení ve stylu osciloskopu ukazující aktuální průběh signálu namísto pouhého ukazatele jeho aktuální úrovně. Efekt EQ Eight nyní zase přímo zobrazuje frekvenční spektrum signálu. To však ale není jediné vylepšení. Tento spektrální analyzér lze přepnout do vlastního okna, které nám nabízí pohodlnější práci. Nevýhodou tohoto okna je fakt, že se zobrazí na úkor okna určeného pro Arrangement/Session View, čímž dojde k jeho podstatnému zmenšení. Kromě vizuálního vylepšení výše zmíněných efektů došlo i k mírnému rozšíření možností jejich konfigurace. To platí i pro efekt Multiband Dynamics, který lze nyní ovládat prostřednictvím jiného audio signálu (funkce Sidechain). V Abletonu nový efekt Glue Compressor je virtuální obdoba kompresoru z 80. let, který firma Cytomic nabízí jako VST plug-in. Nyní je tento kompresor již základní součástí Abletonu.

Funkce Consolidate Time to New Scene a Defaults for Midi and Audio Tracks
Consolidate Time to New Scene je nová funkce dostupná v Arrangement View. Po její aktivaci dojde u všech kanálů skladby ke zkopírování obsahu, který odpovídá aktuálnímu výběru na časové ose, do klipů v příslušných kanálech v Session View. Tuto funkci tak velmi ocení ti, kteří si své skladby často transformují ze stop v Arrangement View do jednotlivých klipů v Session View za účelem použití ve svých živých vystoupeních. Funkce Defaults for Midi and Audio Tracks je dostupná jak v Arrangement View, tak v Session View. Jejím úkolem je uložit aktuální konfiguraci zařízení audio kanálu nebo MIDI kanálu. Následně bude nově přidaný audio nebo MIDI kanál již disponovat všemi zařízeními jako kanál, u kterého došlo k aktivaci této funkce.
Obrázek
Převod audia do notového zápisu (Convert Audio to Midi)
Funkce pro převod audia do notového zápisu zaslouženě vzbudila při představení nové verze Abletonu největší pozornost a všichni byli velmi zvědavi, jaké budou její výsledky v praxi. Jelikož je tato funkce patrně největším tahákem nové verze, budu se jí na následujících řádcích podrobně věnovat. Funkce je dostupná jak v Arrangement View, kde ji lze aplikovat na určitý časový úsek audio kanálu, tak i v Session View, kde ji lze aplikovat na audio klip. Po její aplikaci bude vytvořen nový MIDI kanál, který bude obsahovat notový zápis odpovídající zdrojovému audio signálu. Pokud byla funkce aktivována v Arrangement View, objeví se notový zápis v novém kanálu ve stejném časovém úseku, v jakém se nachází jeho zdroj. Pokud byla funkce aktivována v Session View, objeví se notový zápis v novém kanálu jako klip.

Co se týče samotného převodu audia do notového zápisu, máme zde k dispozici tři možnosti. První možnost se jmenuje Convert Harmony to New Midi Track a zajišťuje převod polyfonního materiálu do notového zápisu. Druhá možnost Convert Melody to New Midi Track zajistí převod monofonního materiálu a poslední možnost Convert Drums to New Midi Track zajistí převod bicích. Výsledkem převodu audia do jednotlivých bicích nástrojů je pouze zobrazení nástrojů Hihat, Snare a kopáku.

Každá z těchto možností převodu audia na MIDI používá ve výchozím stavu pro prezentaci svých výsledků různá zařízení. U možnosti Convert Harmony to New Midi Track slouží k prezentaci výsledku následující řetězec zařízení: Instrument Rack (Harmony to Midi), Velocity, Sampler (Grand Piano), EQ Eight, Compressor , Reverb. U možnosti Convert Melody to New Midi Track je posloupnost tato: Instrument Rack (Melody to Midi), Midi Effect Rack, Analog, Simple Delay, Reverb. K prezentaci převodu bicích pak slouží následující řetězec zařízení: Drum Rack (Drums to Midi) - Instrument Rack - Simpler - Glue Compressor - EQ Eight. Tyto posloupnosti zařízení lze samozřejmě po převodu nahradit vlastní konfigurací. Funkci lze aktivovat buď v menu vyvolaném prostřednictvím pravého tlačítka myši, nebo také přímým přetažením audio samplu do MIDI kanálu.
Obrázek
Max for Live jako součást Suite edice
Max for Live je vizuální programovací prostředí, které umožňuje tvorbu nových audio nebo MIDI zařízení pro Ableton. Kromě tvorby nových zařízení lze modifikovat již hotová zařízení, která vytvořil někdo jiný. Tato zařízení jsou skládána z celé řady stavebních bloků jako jsou různé filtry, oscilátory, prvky uživatelského rozhraní, spojení s HW apod., které navzájem propojujete kabely přenášejícími audio nebo MIDI signály či případně jiný druh dat. Rozšíření Abletonu Max for Live je nutné mít i tehdy, pokud chcete využívat pouze hotová zařízení. Dříve se toto rozšíření prodávalo zvlášť, v deváté verzi Abletonu je však již součástí Suite edice.

Shrnutí
Jak vidíte, spousta novinek je sice užitečná, ale nikterak revoluční, protože ve většině případů se Ableton pouze dotáhl na některé konkurenční programy, které těmito funkcemi již disponují. Pojďme se však na to podívat pěkně popořadě. Na novém browseru se mi líbí to, že ulehčuje hledání. Stačí do vyhledávacího pole napsat text a následně dojde u aktuálně aktivní kořenové složky k zobrazení pouze těch souborů nebo složek, u kterých se přímo nebo v zanoření objevuje zadaný řetězec . Pomocí funkce All Results lze zobrazit přímo všechny výsledky bez rozlišování typu hledaného obsahu. Jak jsem však zjistil, tato funkce momentálně nepracuje stoprocentně.

Nový Glue Compressor přijde kdekomu vhod, stejně tak jako vylepšení některých efektů, automatizace a hlavně práce s notovým zápisem. Na tato vylepšení jsem byl totiž zvyklý z jiného DAW. Hlavně u notového zápisu jsem vůbec nechápal, proč jej Ableton neumožňoval již dříve. Funkce Consolidate Time to New Scene a Defaults for Midi and Audio Tracks mi přijdou také jako výborný nápad. Hudebníkům by mohly ušetřit spoustu času, který by jinak zbytečně strávili manuálním vykonáváním toho, co tyto funkce obstarají za ně.

Asi nejvíce vás však budou zajímat výsledky funkce pro převod audia do notového zápisu (Convert Audio to Midi). Pokud jste viděli prezentační video nových funkcí Abletonu, jistě si vzpomenete na předvedení funkčnosti všech tří převáděcích funkcí. Pro prezentaci funkce Convert Harmony to New Midi Track bylo použito hraní na kytaru a u funkce Convert Melody to New Midi Track šlo o hraní na xylofon. Pro prezentaci funkce Convert Drums to New Midi Track zase posloužil Beatbox. Pokud tedy budete převádět podobné nepříliš složité zvukové záznamy, dosáhnete stejně výborných výsledků, jako tomu bylo při této prezentaci.

Jistě vás napadlo, zda by tyto funkce nebylo možné používat k reverse engineeringu. Aplikaci těchto funkcí si umím vcelku dobře představit u jednotlivých stop v materiálu dodávaném v remixových soutěžích. Podmínkou však je, aby na požadované stopy nebylo před jejich vyrenderováním aplikováno příliš mnoho efektů. V případě práce s klasickou skladbou vás asi zklamu, protože tak dobrých výsledků jako v předešlém případě již nedosáhnete. Výsledky se totiž hodně různí a velmi záleží na tom, jaké pasáže skladba obsahuje. Pokud budete převádět jednoduché pasáže, můžete dosáhnout dobrých výsledků. Čím složitější a komplexnější pasáž budete převádět, tím horších výsledků dosáhnete, což je logické.

Ještě dodám, že při testování možností reverse engineeringu dosahuje většinou nejhorších výsledků funkce Convert Drums to New Midi Track. Neměli bychom však zapomínat na to, že reverse engineering není podstatou této funkce. Její podstatou je hlavně to, aby hudebníci mohli realizovat své myšlenky za pomoci hudebních nástrojů a zároveň je měli téměř ihned zaznamenané v notovém zápisu. Tento úkol funkce plní obstojně. Ačkoliv se funkce pro převod audia do MIDI může někomu jevit jako revoluční novinka mezi funkcemi dnešních DAW programů, musím vám sdělit, že tomu tak není. Již před Abletonem nabídl obdobnou funkci například Logic Pro. Kvalitu těchto funkcí bohužel nejsem schopen porovnat.

Vlastnit rozšíření Max for Live je více než vhodné, protože si tím značně rozšíříte možnosti Abletonu. Suite edice Abletonu 9 v sobě tento produkt již zahrnuje, majitelé standardní Live edice si mohou Max for Live přikoupit za cenu 149 EUR. Jelikož samotná Live edice stojí 349 EUR, mohlo by to někoho svádět k samostatnému zakoupení Live edice a produktu Max for Live namísto toho, aby si pořídil Suite edici, která stojí 599 EUR. Na první pohled to vypadá, že byste takto mohli ušetřit, ale věc je složitější. Suite edice obsahuje kromě Max for Live tradičně mnohem bohatší zásobu zařízení, efektů a zvuků. Proto doporučuji nastudovat si tuto problematiku na stránkách výrobce.

Závěr
Jak vidíte, tvůrci nové verze Abletonu se nechali inspirovat Bitwigem jen trošku. V tomto ohledu považuji za největší zklamání absenci podpory práce na více monitorech, protože to byl častý požadavek stávajících uživatelů. Dále mne překvapuje, že ani devátá verze neumožňuje export skladby do formátu MP3. Pokud zrovna vybíráte DAW, pak vám Ableton 9 musím jednoznačně doporučit, je však nutné počítat s některými jeho nedostatky. Oproti většině svých konkurentů má Ableton velkou výhodu v tom, že se nejedná pouze o program na tvorbu hudby, ale slouží také k Live Act vystupování. Pokud řešíte, zda upgradovat z předešlé verze, pak vám upgrade doporučuji. Nezískáte sice mnoho, ale domnívám se, že hlavně funkce pro převod audia do MIDI a Max for Live za to stojí.

Co se týče nové potencionální konkurence v podobě Bitwig Studia, v tomto případě si budeme muset zřejmě ještě nějaký ten pátek počkat. Bitwig Studio sice občas na Internetu ukazuje svaly, ale doposud nebylo zveřejněno datum vydání první uživatelské verze a celý projekt je stále ve fázi testování. Momentálně tedy doporučuji opět koupi Abletonu, který je k dispozici hned a především v oblasti Live Actu a remixování je považován za standardní nástroj. Pro Ableton také mluví silná uživatelská základna a velké množství Max for Live doplňků. Teprve až bude Bitwig Studio oficiálně vydáno a odladěno, můj názor se možná změní. Domnívám se, že až tato doba nastane, bude z nastalého konkurenčního boje konečně profitovat zákazník.

Jiří Šimek


Výrobce: Ableton
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.

Odpovědět