Pioneer RMX-1000

Odpovědět
Uživatelský avatar
pixel
Administrátor
Příspěvky: 145
Registrován: 08 bře 2007 21:42

Pioneer RMX-1000

Příspěvek od pixel »

Efektivně efektní efektování aneb jak oživit zvuk trochu jinak.
26. 5. 2013

V hudební branži existuje velké množství efektových jednotek, které se používají k pozměnění vlastností zvuku nebo k jeho obohacení, a to jak pro živou produkci různých kapel anebo sólových muzikantů, tak i pro reprodukovanou muziku DJů. Tyto prvky se objevují jako samostatná zařízení v podobě krabiček, které mají jeden vstup, jeden výstup a zpravidla jednu funkci, která se dá jen málo ovlivnit. Jindy mohou tvořit integrovaný prvek v nějakém mixážním pultu, který se dá přiřadit k některému z kanálů a parametry efektu se pak mohou zpravidla v široké míře ovlivňovat a nastavovat. No a nakonec je můžeme najít jako moduly v nějakém stojanu ve studiu, které se ovládají přes MIDI rozhraní a jsou určeny především na velmi specifickou práci. Jedněmi z prvních jednoduchých efektů byly různé opakovací a ozvěnové (Echo, Hall) nebo různě modulované, přičemž postupem doby a pod čím dál větším vlivem digitálních komponentů vznikaly stále složitější efekty (Pitch, Roll). Ve společnosti Pioneer si před nedávnem řekli, že vytvoří něco, co bude jednoduché, multifunkční a nastavitelné ve velkém rozpětí a bude to schopno nejenom ovlivňovat hudbu, ale i přidávat nějaké zvuky. A tak vznikl RMX-1000, který v sobě krývá nejenom modul efektů a třípásmového ekvalizéru, ale také sampler a malý sekvencer.

Hardware
Celé zařízení je ergonomicky navrženo a jednotlivé ovladače jsou rozděleny do určitých skupin dle daného efektu. Všechna tlačítka jsou podsvícena a zpravidla svým blikáním značí, že byl zvolen daný mód nebo funkce. Dominantou v jedné části jsou tři velké knoflíky, které jsou označeny jako Low, Mid a Hi v sekci Isolate FX a jsou nejenom třípásmovým ekvalizérem, ale mohou ovládat i složené funkce (viz popis funkce). Nad nimi se nachází část, ve které se dvěma knoflíky umístěnými po stranách indikátoru vybuzení nastavuje vstupní a výstupní úroveň signálu, dále je zde displej zobrazující rychlost v úderech za minutu (BMP) a volba automatické detekce nebo nastavení ručně pomocí tlačítka Tap.Tlačítka Kvantize a Nudge jsou určena pro jemné donastavení souznění efektu s originálním signálem. Pod ekvalizérem je část sampleru, která slouží k obohacení hudby na vstupu o klasické hudební nástroje jako je hluboký kopák, činel a podobně, jejichž výběr se provádí stisknutím příslušného tlačítka (Kick, Snare, Clap, Hi Hat). Nastavení okamžiku, kdy se mají přehrát, provedeme pomocí pětipolíčkového dotykového ovladače X-PAD FX. Kromě toho je k dispozici tlačítko Roll pro vyvolání opakování části vstupní skladby (od 1/16 taktu), jehož funkce se opět řídí již zmíněnou dotykovou částí.
Obrázek
Protože se do tohoto zařízení mohou nahrát uživatelské zvuky, je nutné nějak vybírat skupinu, tzv. banku - k tomu slouží knoflík Bank v kombinaci s příslušným dalším. Úroveň hlasitosti této sekce se nastavuje X-PAD Level potenciometrem a plynulé přelaďování pomocí knoflíku Pitch. Vzhledem k tomu, že X-PAD modul funguje i jako sekvencer, je potřeba určit, co kdy bude hrát. K tomu slouží Overdub a pro prosté opakování daného nástroje je zde Hold, bez něhož bude nástroj spuštěn pouze jednorázově. Druhou dominantou efektoru umístěnou v pravé části je kruhový Scene FX, v jehož středu je velký knoflík, kterým se řídí hlavní parametr daného efektu a po obvodu je 10 tlačítek s červeným a modrým podsvícením pro výběr efektu. Další vlastnosti efektu se ovládají potenciometry označenými jako Parameter 1 a 2. Poslední částí je Release FX, ve které najdeme přepínač pro volbu efektu a třípolohovou páčku pro řízení tohoto efektu. Za velmi praktický považuji přepínač v horním Setting v pravém rohu, díky kterému se můžeme okamžitě vzdát veškerého uživatelského nastavení a vrátit se k továrnímu.

Jak přístroj připojit k okolnímu světu?
Veškeré připojovací konektory najdeme na zadní straně celého zařízení. Pro vstup i výstup signálu se mohou vždy v páru použít RCA nebo Jack 1/4“ konektory, neboť se předpokládá, že tento prvek bude použit jak v efektové smyčce, tak i jako poslední prvek až za mixážním pultem. Proto je také možné zvolit citlivost přepínačem Connection mezi Send - Return, kde se předpokládá útlum -10 dB, a Master, u kterého to jsou +4 dB. Dále je zde USB konektor, připojení napájení a vypínač celého zařízení (nelze napájet z USB). Na pravé straně se nachází otvor pro vložení SD karty, na které je možné mít uživatelské parametry a nutné uložené uživatelské zvuky (nelze je nahrát do vnitřní paměti RMX-1000).
Obrázek
Pár slov o funkcích
Signál vstupuje do efektoru přes nastavení citlivosti (Input Level) a dělí se tak, aby mohl jít volitelně jednou cestou přímo a tou druhou přes XD-PAD do Isolate FX, pak do Scene FX a nakonec do Release FX a přes nastavení výstupního signálu (Output Level) ven. Nyní si řekneme, co k čemu slouží.
X-PAD FX je sampler, který má v sobě již nahrány čtyři zmíněné nástroje a funkci Roll, přičemž dalších 16 uživatelských nástrojů můžeme nahrát na SD kartu. Tato část je aktivní vždy, nedá se vypnout, ale žlutě podsvíceným tlačítkem X-PAD můžeme zvolit, půjde-li signál tohoto efektu přes skupinu Isolate, Scene a Release, nebo se jí vyhne a připojí se až k finálnímu výstupu. Výběr daného nástroje je celkem logický a díky grafice je jasné, co zmáčknout, aby „to zahrálo“, ale nutno podotknout, že člověk bude trochu zápolit s X-PAD FX dotykovou částí. Její vlastně virtuální bíle podsvícená tlačítka neříkají jenom kdy se má daný nástroj ozvat, ale také s jakou četností při nejkratším opakování 1/16 taktu. Dále je nutné se celkem přesně trefit do začátku doby, neboť tohle za vás RMX-1000 nevyřeší, ale je pravdou, že díky Nudge lze rozdíl dohnat. Pokud aktivujete funkci Hold, bude se daný nástroj opakovat (vždy pouze jeden) v daném čase vybraném právě pomocí X-PADu. Pokud aktivujete mód Overdub, stává se z této skupiny tlačítek sekvencer a vy ho můžete naprogramovat tak, aby dané čtyři nástroje hrály dohromady. Po vypnutí nastavení mizí. Nutno říci, že naprogramovat sekvencer tak, aby byl výsledek alespoň trochu duchaplný, je v začátcích prakticky nadlidský výkon a chce to trochu cviku.

Signál vstupující do řetězu efektů Isolate, Scene a Release se dá vypnout tlačítkem Input. Necháte-li ho zapnuto, pak se nejprve prochází efektem Isolate, což je vlastně v jedné poloze třípásmový ekvalizér (mód Isolator) a nebo kombinovaná funkce, kdy každý ze tří knoflíků ovlivňuje daný zvuk v daném módu od středové polohy doleva jedním způsobem a od středu vpravo způsobem druhým. Tak je dosaženo kombinací Cut/Add, Trans/Roll a Gate/Drive, přičemž vždy funguje pouze jedna z nich.

Hlavní částí je Scene FX, která obsahuje 10 efektů, mezi nimiž najdete Echo, Noise, Spiral a Reverb v několika obměnách. Hlavním parametrem je zpravidla síla vlivu daného efektu (ale ne u všech), kterou doplňují vlastnosti jako je čas nebo frekvence modulace (Sub Parameter 1, 2). V Opět platí, že v určitém okamžiku funguje jen jeden efekt a po vypnutí nepřestane účinkovat hned, ale dozní dle nastavení.

Posledním prvkem, který má vliv na výsledný efekt, je Release FX, kde lze přepínat mezi třemi módy - Vinyl-Brake, Echo a Back-Spin. První a poslední z nich jsou samozřejmě náhražkou efektu vytvářeného na gramofonu. Účinek se volí páčkou, která má tři polohy a tím pádem tři úrovně vlivu (u Vinyl-Brake lze zvolit módy vypnuto, postupné zpomalování a definitivní rychlé zastavení). Po použití tohoto efektu se všechny efekty deaktivují, což se dá uživatelsky přenastavit.

Software
Dodávaný Remixbox je určen jak pro PC, tak i pro Apple. Pro připojení pomocí USB potřebujeme ovladače, které nejsou samostatně k dispozici a jsou součástí instalace. A k čemu vlastně potřebujeme nějaký program? Proto, abychom měli možnost definovat parametry pro jednotlivé efekty a vytvořit banku vzorků. Celá aplikace je postavena na obrázku RMX-1000, u kterého se po najetí myší na jednotlivé části zobrazují různé volby. Pokud klikneme, ukáže se menu k dané části a můžeme nastavovat. U ekvalizéru sílu vlivu jednotlivých pásem a dělicí frekvence, u sekvenceru a sampleru jednotlivé samply, které je nutné mít ve formátu WAV, dále lze nastavit možnosti jako opakování a přiřazení k jednotlivým tlačítkům, dobu opakování přiřazenou k X-PADu atd. V případě Scene a Release FX je situace obdobná a parametrů, způsobů chování a vlivů je opět velké množství. Poté, co je upraveno vše nezbytné a důležité, lze nastavení nahrát přímo do vnitřní paměti připojeného RMX-1000, samozřejmě bez samplů (nezapomeňte si přepnout na profil User tlačítkem Setting na jednotce - pokud máte zvoleno Default, aplikace vás na to upozorní a nebude možné nahrávat).
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Nastavení si lze také uložit na SD kartu i se samplovou bankou, což v sobě skrývá další plus. Slot na SD, který je zabudován v efektovém modulu, vám totiž připojí a zpřístupní kartu stejně jako klasická čtečka, takže žádnou další nepotřebujete. Výhodou je samozřejmě to, že si celé nastavení provedete v klidu doma a pak na párty přijdete pouze s kartou. Dále se celé zařízení chová jako MIDI ovladač (pro zajímavost, celý X-PAD je jeden slider, takže dotknutí se vrací za prvé jako Note On-Off a za druhé jako hodnota odpovídající místu, ve kterém došlo k dotyku). A v neposlední řadě je nutné podotknout, že se zařízení chová jako VST. Nastavení je možné i stáhnout ze stávající jednotky.

Závěr
Celé RMX-1000 působí velice profesionálně a intuitivně. Člověk se ho naučí bez velkých problémů rychle používat a sžije se s ním, navíc má skvělý zvuk. Takže co mu vlastně vytknout? Najdou se minimálně dvě věci. Ta první je v článku několikrát zmiňována, jedná se samozřejmě o sampler - sekvencer. Editace v módu Overdub je nepřehledná a už při výběru nástroje a zmáčknutí příslušného tlačítka nástroj zazní, což se uloží do dané sekvence, takže si opravdu musíte dávat pozor, co kde zmáčknete. Druhá věc se týká chvilkového zápolení s ovladači. Po nainstalování Remixboxu by člověk čekal okamžité zobrazení připojeného zařízení a možnost práce s ním. A ejhle, ono nic, tedy až do dalšího restartu. Takže je třeba nezoufat, restartovat, spustit aplikaci a pak připojit jednotku k PC a vše pojede jak má i v časech budoucích. Jinak se zařízení chovalo na jedničku.

Václav Klouda

Výrobce: Pioneer
Zapůjčil: BaSys CS s.r.o.


Naposledy oživil pixel v 26 kvě 2013 07:17

Odpovědět